TIN TỨC

Như dưới : 

Kỹ năng cao cấp
Cửu Dương Thần Công Tăng 5000 sát thương Dương , 5000 tốc độ phục hồi nội công , 500 Chân Khí ,
 Phản 50% ST Âm . Hấp thụ 5000 sát thương bằng nội công , Hấp thụ 5000 sát thương Âm .
Bắc Minh Thần Công Tăng 5000 sát thương Khí công , 100 kháng Dương , 250% Nội Công ,
 Hấp thụ 100/1000 nội công , Phục hồi 5000 nội công trong 15 giây , Tăng 2500/1000 chống bất tỉnh 
Tiên Thiên Công Tăng 5000 sát thương Thần , 100 Kháng Thần , 500 Trí tuệ ,
 Phản 50% ST Hồn . Phục hồi 5000 sinh mệnh trong 15 giây , Hấp thụ 5000 sát thương Âm Hồn
Long Tượng Bát Nhã Công Tăng 5000/10000 Tỷ lệ ra đòn chí mạng vật lý , 100 Kháng Hồn , Hấp thụ 100/1000 Sinh mệnh
100% Ý Chí , Phục hồi 5000 Ý chí trong 15 giây , Hấp thụ 5000 Sát thương vật lý .
Cửu Âm Chân Kinh Tăng 5000 Sát thương Âm , 5000 Tốc độ phục hồi sinh mệnh , 500 Mẫn tiệp
Tăng 50% sát thương chí mạng , Phản 50% sát thương Dương , Hấp thụ 5000 sát thương Dương
Ngọc Nữ Tâm Kinh Tăng 5000/10000 Tỷ lệ ra đòn chí mạng khí công , 100 Kháng Âm , Tất cả đòn ra chí mạng trong 15s ,
Tăng 20000 Nội công , 20000 Phòng thủ khí công , Hấp thụ 5000 sát thương khí công .
Thái Huyền Kinh Tăng 5000 sát thương Vật lý , 2000 tỷ lệ đỡ đòn vật lý , 500 Sinh lực , 250% Sinh mệnh ,
Tất cả đòn ra chính xác trong 15s , Hấp thụ 5000 Tất cả sát thương .
Thần Chiếu Kinh Tăng 2000 Phòng thủ vật lý , 2000 Tỷ lệ đỡ đòn khí công , 100 Ngũ khí , 20000 Sinh mệnh ,
Hóa giải bất lợi cho bản thân , Miễn dịch tê liệt và choáng .
Càn Khôn Đại Na Di Tăng 5000 sát thương hồn , 50 Kháng tất cả , 500 Cân lực , Phản 50% Sát thương Thần ,
Chịu 5000 Tổng sát thương , Hấp thụ 5000 sát thương Thần .
Lăng Ba Vi Bộ Tăng 2500 tỷ lệ đỡ đòn Vật lý , khí công . 100% Né tránh vật lý , khí công . 100% Tốc độ di chuyển .
   
Độc Cô Cửu Kiếm Gây 5892~7749 sát thương , Giảm 200% Tốc độ di chuyển , Giảm 500 chân khí ,
Phá hủy 10000 nội công , Ngăn chặn thi triển võ công của đối phương .
Lục Mạch Thần Kiếm Gây 4789~6325 sát thương , giảm 5000 sát thương Âm , 5000 sát thương Dương ,
5000 sát thương Hồn , 5000 sát thương Thần .
Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng Gây 1~10000  sát thương , khiến đối phương rơi vào trạng thái ngủ , Giảm 5000 phòng thủ
Vật lý , Khí công , Giảm 100% sát thương chí mạng .
Nhất Dương Chỉ Gây 6387~8146  sát thương , giảm 25000 sinh mệnh , nội công ,
Giảm 10000 tỷ lệ đỡ đòn vật lý , khí công .
Đạn Chỉ Thần Công Gây 25736~31874 sát thương , Giảm 6000 sát thương vật lý , khí công ,
Gây 20000 nội thương , ngoại thương .
Hóa Cốt Miên Chưởng Trong 5 giây có thể khiến đối phương đột tử .
Mãn Thiên Hoa Vũ Gây 6896~12568 sát thương , Giảm 6000 Chính xác vật lý , khí công
Giảm 6000 Né tranh vật lý , khí công .
Quỳ Hoa Bảo Điển Gây 15689~21535 sát thương , giảm 5000 sinh mệnh , nội công , ý chí mỗi 3 giây trong 10 giây
Giảm 100 Kháng Tất Cả .
Hấp Tinh Đại Pháp Hút 5000 Nội công , sinh mệnh của đối phương cho bản thân sử dụng đồng thời gây
nội thương , choáng , tê liệt và giảm tốc độ di chuyển của đối phương .
Di Hồn Đại Pháp Giảm 200 Ngũ khí , khiến đối phương rơi vào trạng thái căng thẳng , hỗn loạn và tẩu hỏa nhập ma .