TIN TỨC

Boss Mini : Bạch Ảnh Song Nhân ( Lv 50 ) Hắc Ảnh Ma Kiếm ( Lv 100 ) Huyết Ảnh Quỷ Yêu ( Lv 150 )

Thời gian delay : 4p - 7p .

 

 

 

 

 

Boss Mini : Thần Trảo Bạch Ảnh ( Lv  144 )  , Thiết Đạo Hắc Ảnh ( Lv 146 ) , Yêu Thú Huyết Ảnh ( Lv 148 )  , Hắc Đạo Thần Ảnh ( Lv 150 ) 

Thời gian delay : 30p 

.

 

Boss nhỏ : Kim Vương con ( Lv 140 )  , Kim Vương bố ( Lv 145 )  , Kim Vương ông nội ( Lv 150 )  , Huyết Lang Vương ( Lv 145 )  ,  Bạch Hổ Vương ( Lv 145 ) 

Thời gian delay : 2h .

 

Boss Lớn : Cuồng Ma Phó Chấn Long ( lv 140 ) , Dạ Du Công Dạ Tôn ( lv 142 )  , Bưu Thanh Dần ( Lv 144 )  , Công Tôn Chấn Quốc ( Lv 146 ) ,  Hách Thiên Triều ( Lv 148 ) , Xà Hạt Mỵ Cơ ( Lv 150 ) , Xích Hiết Ma Yêu ( Lv 152 ) 

Thời gian delay : 6h

 

 

Boss Đoạt Hồn : Lv từ 145 đến 150 .

Thời gian delay : 6h .

 

Boss thế giới và quan binh : Level 150 

Thời gian delay : 24h .