TIN TỨC

Để đi được quyết , các bạn cần 1 thứ đó là mảnh giấy thông hành 

Có thể kiếm được bằng cách online và đổi tại NPC Trương Thiếu Thất Hợp Phì

Ngoài ra còn có thể mua bằng KNB ở NPC Ẩn Cư Cao Thủ HP .

Quyết có 5 loại được phân theo các cấp sau :

Tử Vong Cốc : Level từ 110 đến 115 .

Diêm Vương Cốc : Level từ 120 đến 125

Dã Thú Minh : Level từ 130 đến 135 

Kim Tiền Bang : Level từ 140 đến 145

Thăng Thiên Quyết : Level từ 150 đến 155 .

Các quái và boss trong quyết rớt rất nhiều vật phẩm giá trị và tỷ lệ cao hơn bên ngoài

Kinh nghiệm trong quyết gấp 3 lần bên ngoài .

Lưu ý :

Đánh quái nhớ lụm chìa khóa hộp để mở hộp sau khi giết boss . 

Quá cấp đi quyết vẫn rớt đồ bình thường .

Các hộp trong quyết đều drop tiền trung bình từ 1k đến 100k .