TIN TỨC

Tên Vật Phẩm  Có Thể Tìm Ở Đâu Chức Năng Nhân Vật Liên Quan
Da Cáo , Da Sói , Da Huyết Lang , Da Gấu , Da Báo , Da Hổ , Da Voi Các loại quái trúc thôn .  Thu thập danh phẩm , bán shop , kết hợp Vạn Đại Gia .
Xác Nhện , Da Rắn , Thi Độc , Huyết Độc , Chiếc Hộp Nhỏ ,
Móng Vuốt Huyết Lang , Kim Trang Mộc Hạp 
Các loại quái ở môn phái . Nhiệm vụ , kết hợp , bán shop . Thương Phòng , Y Phòng Hợp Phì .
Miếng Bạc Quà online giờ Bán shop .  
Tử Mã Não Train , săn boss , đi quyết , event . Đổi linh dược cấp cao .  Cô Bé Đuôi Chồn
Ngọc Online giờ  Quà online giờ Đổi vé đi quyết , rương . Trương Thiếu Thất
Ngọc Online ngày Quà online ngày Thu thập exp , drop . Trương Thiếu Thất
Tiền Polymer , USD , Euro . Đánh bạc dưới bá vương động Thu thập danh phẩm , bán shop . NPC BVD Tầng 3 , Vạn Đại Gia 
Tử Băng Phiến , Lục Băng Phiến , Xích Băng Phiến . Train dưới bá vương động Thu thập tín vật Vũ Khí Cô Bé Tai Thỏ
Tử Kim Tinh , Lục Kim Tinh , Xích Kim Tinh . Train dưới bá vương động Thu thập tín vật Vũ Khí Cô Bé Tai Thỏ
Tử Thạch Anh , Lục Thạch Anh , Lam Thạch Anh . Train dưới bá vương động Thu thập tín vật Vũ Khí Cô Bé Tai Thỏ
Lam Tinh Phách , Tử Tinh Phách , Hoàng Tinh Phách . Train dưới bá vương động Thu thập tín vật Vũ Khí Cô Bé Tai Thỏ
Xích Tử Cẩm Thạch , Lục Hoàng Cẩm Thạch , Lam Bích Cẩm Thạch . Train dưới bá vương động Thu thập tín vật Vũ Khí Cô Bé Tai Thỏ
Tử Phỉ Thúy , Lục Phỉ Thúy , Lam Phỉ Thúy . Train dưới bá vương động Thu thập tín vật Vũ Khí Cô Bé Tai Thỏ
Lam Thủy Bảo Thạch , Lục Thủy Bảo Thạch ,
Tử Thủy Bảo Thạch , Hồng Thủy Bảo Thạch .
Quay Rương vừa đẹp vừa cao quý  Thu thập Ngũ Long Thần Châu Quan Chính
Lam Long Bảo Thạch , Lục Long Bảo Thạch ,
Tử Long Bảo Thạch , Hồng Long Bảo Thạch .
Quay Rương vừa đẹp vừa cao quý  Thu thập Băng Phách Thần Chỉ Quan Chính
Lam Băng Bảo Thạch , Lục Băng Bảo Thạch ,
Tử Băng Bảo Thạch , Hồng Băng Bảo Thạch . 
Quay Rương vừa đẹp vừa cao quý  Thu thập Định Hải Thần Châm Quan Chính
Lam Ngọc Bảo Thạch , Lục Ngọc Bảo Thạch ,
Tử Ngọc Bảo Thạch , Hồng Ngọc Bảo Thạch .
Quay Rương vừa đẹp vừa cao quý  Thu Thập Kim Cang Thần Giáp  Quan Chính
Ngũ Hành Hồn Thạch Train , săn boss , đi quyết . Đổi Phi Phong Vạn Đại Gia .
Lệnh Bài Phi Phong Nhận thứ 2 hàng tuần ở KTTC Đổi Phi Phong Vạn Đại Gia .
Tử Thủy Tinh , Lam Thủy Tinh , Lục Thủy Tinh Train , săn boss , đi quyết . Kết hợp bùa quần áo , vũ khí Thương Phòng Hợp Phì .
Cuộn chỉ hồng , cuộn chỉ tím Train , săn boss , đi quyết . Thu thập quần áo phái , túi . Giang Đại Hỷ , NPC thu thập 6 phái
Ống tơ cam , ống tơ xanh Train Kết hợp cuộn tơ cam , xanh Giang Đại Hỷ 
Cuộn tơ cam , cuộn tơ xanh Kết hợp Thu thập quần áo phái , túi . Giang Đại Hỷ , NPC thu thập 6 phái
Mảnh vải lụa cao cấp Mua shop Thu thập quần áo phái , túi . Thương Phòng Hợp Phì .
Ngọc Trai Mua shop bằng điểm đóng góp MP Thu thập quần áo, tín vật , danh hiệu phái NPC thu thập , dạy võ 6 phái
Tinh Hồng Bảo Thạch Train , săn boss . Thu thập quần áo, tín vật , danh hiệu phái NPC thu thập 6 phái
Ngân Nguyên Bảo Train , săn boss , đi quyết . Đổi KNB , dùng kết hợp , bán shop . Lã Nhân Thu 
Kim Nguyên Bảo  Nạp card , đổi từ Ngân Nguyên Bảo Mua đồ trên Kì trân các   Ẩn Cư Cao Thủ
Kim Nguyên Bảo Khóa Quà online giờ , code , event . Thu thập , kết hợp . Cương Thi .
Manga Bitcoin Tặng kèm khi nạp KNB Thu thập Lam , Lục Kim Thạch Lý Liên Anh
Ngân Phiếu , Đại Ngân Phiếu Đổi từ KNB , săn boss . Thu thập , bán shop . Lã Nhân Thu 
Lam Kim Thạch , Lục Kim Thạch Train , đổi từ Manga Bitcoin . Kết hợp Tín vật đặc biệt .  Cương Thi .
Huyền Tinh Thô Train Thu thập Huyền Tinh cấp 1 Mạc Thiên Hoa
Hòa Thị Bích Thô Train , săn boss Kết hợp Hòa Thị Bích Giang Đại Hỷ
Hòa Thị Bích Kết hợp từ HTB thô Thu thập tín vật Vũ Khí Cô Bé Tai Thỏ , Giang Đại Hỷ
Linh hồn của băng , cây , đất , lửa , nước , gió , máu , sét  Đánh các Linh hồn  Kết hợp Linh Hồn Thủ Lĩnh Giang Đại Hỷ
Linh Hồn Thủ Lĩnh Kết hợp từ Linh hồn  Thu thập tín vật đặc biệt Giang Đại Hỷ
Mảnh vỡ Lam , Lục , Ngọc , Xích Kim Cương Train Kết hợp  Quan Chính
Mảnh Lam , Lục , Ngọc , Xích Kim Cương Thô Kết hợp từ mảnh vỡ Kim Cương Kết hợp Quan Chính
Mảnh Lam , Lục , Ngọc , Xích Kim Cương Tinh Chế Kết hợp từ mảnh Kim Cương thô Kết hợp Quan Chính
Lam , Lục , Ngọc , Xích Kim Cương  Kết hợp từ mảnh Kim Cương tinh chế Thu thập tín vật Thiên Châu  GM
Lệnh bài bang hội  Train , săn boss Nâng cấp tín vật bang hội  GM
Huyết Tinh Train , săn boss , đi quyết , event . Đổi bình tinh luyện +3 -> 12 Mạc Thái Lan
Huyết Lân Tinh Săn boss , kết hợp từ Huyết Tinh Đổi bình tinh luyện +13 -> 15 Mạc Thái Lan
Linh Dược cấp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 . Mua shop thuốc Trúc thôn , Quyết Tăng điểm Ngũ Khí , Thu thập vk VDG Thuốc Trúc Thôn , Hợp Phì .
Linh Dược cấp 6 , 7 , 8 . Đổi từ phiếu đổi LD  Tăng điểm Ngũ Khí  Cô Bé Đuôi Chồn
Da Bạch Hổ Vương , Huyết Lang Vương Săn boss Bạch Hổ , Huyết Lang Thu Thập Giang Đại Hỷ
5 Kỳ thường Train  Thu Thập Kỳ Tinh , Ngũ Long Kỳ Cô Bé Tai Thỏ
Nguyên Khí Train , Boss Thu thập đổi EXP , Drop Tam Công Chúa
Danh Phẩm Train , Quyết Thu Thập Ấn VDG , Đổi KNB khóa Vạn Đại Gia .
Tín Vật phản đồ Đánh quái phản đồ ( Map PK Event ) Thu Thập Pháp Bảo Cô Bé Tai Thỏ
Mảnh Bí Kíp Săn Boss , Event  Thu Thập Bí Kíp Cao Cấp Sở Hà Nhiên
Lệnh bài hiệu úy  Đánh bại binh sĩ  Thu thập lệnh bài cao hơn , đổi KNB , rương Thiệp Hưng