TIN TỨC

Vũ Khí Tân Thủ :

Mua tại shop NPC thợ rèn Trúc Thôn hoặc 6 phái . Ảnh :

 

Vũ Khí Vạn Đại Gia :

Là Vũ khí có thể kích opt ẩn cũng với Tín vật vũ khí . Dame thấp hơn vũ khí Manga .

Đổi bằng Linh Dược Cấp 5 

Mua Linh Dược tại shop NPC Trúc Thôn hoặc kết hợp từ LD 1 ,2 ,3 ,4 tại thuốc Hợp Phì . Ảnh 

Phiếu đổi Linh Dược đánh boss Bạch Ảnh Song Nhân , Hắc Ảnh Ma Kiếm , Huyết Ảnh Quỷ Yêu tại các làng và Trúc Thôn .