TIN TỨC

Tín vật 12 con Giáp . Các tín vật này có được từ đánh bạc dưới Bá Vương Động với xác suất trung bình .

Quan Hàm , tín vật này mỗi tài khoản khi được tạo sẽ nhận duy nhất 1 cái cấp 1 và khóa giao dịch . Các bạn có thể săn boss để nâng cấp quan hàm , boss càng mạnh thì rớt càng nhiều huy chương chiến công .


Phi Phong , để sỡ hữu Phi Phong các bạn cần thu thập Ngũ Hành Hồn Thạch và có Lệnh Bài Phi Phong . Ngoài ra cần phải có điểm danh tiếng và ác danh nhất định để mang Phi Phong theo cấp yêu cầu .


Các loại Kỳ , Các bạn đi train sẽ nhặt được kỳ thường , và quay rương quà online để kiếm ngọc đổi Kỳ Tinh . Tất cả các kỳ đã được fix opt chỉ ở mức trung bình chứ không thật sự mạnh .


Tín vật vũ khí . Tín vật dùng để kích option ẩn của vũ khí , để có được thì phải farm dưới Bá Vương Động . Mỗi tín vật đều yêu cầu điểm 5 khí ít nhất 50 cho mỗi dòng .


Nhẫn Cương Thi . Các bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong 10 chiếc nhẫn này , mỗi chiếc mang 1 Option hoàn toàn khác nhau . Sử dụng lam , lục kim thạch từ đi train để kết hợp thành , tối đa 5 cấp .


Tứ đại bảo vật . Mỗi tài khoản khi đăng kí sẽ nhận được code có 4 tín vật cấp 1 . Sau đó có thể nâng cấp lên tới cấp 4 . Các vật phẩm nâng cấp có thể tìm được khi đi train , săn boss và quay Rương cao quý .


Pháp bảo môn phái ,Có thể kiếm được ở chiến trường , đánh quái rớt vật phẩm thu thập hoặc trực tiếp giết được boss môn phái có xác suất rớt .


6 viên đá vô cực , đây là 1 loại tín vật đặc biệt sử dụng 1 ngày . Có thể tìm được ở các bia đá nằm ngẫu nhiên ở khắp các map trong server . ( một bia đá rất cứng và 24 giờ mới delay 1 lần ) . Sở hữu 1 viên có thể làm boss server trong 1 ngày rồi :D .


Tín vật môn phái , khi làm nhiệm vụ vào phái mỗi bạn có 1 tín vật , dùng nó để nâng cấp lên tối đa cấp 4 ( nguyên liệu nâng cấp từ điểm đóng góp môn phái mua và săn boss . 


Và một số tín vật khác từ thu thập danh phẩm .