TIN TỨC

Bắt đầu từ ngày 1/10/2018 . Sevrer sẽ tổ chức thách đấu môn phái .

Mỗi phái cách 1 tuần đánh 1 lần . Ngày giờ thách đấu môn phái nào sẽ được báo trước 1 ngày .

 

Qui định tham gia :

Người đạt cấp 151 trở lên ( Phản phược 7 ) sẽ được đăng ký tham gia . 

Thời gian đăng ký từ 19h đến 20h ngày thách đấu của môn phái , đăng kí tại GameMaster Event . 

Sau thời gian đăng ký nếu không có mặt sẽ bị loại hoặc không kịp đăng ký sẽ không có tên trong danh sách tỷ võ 

 

Hình thức thi đấu :

GameMaster được quyền chọn ngẫu nhiên 1 trong số những người đăng kí tham gia mạnh nhất để ứng chiến , và những thành viên đã đăng ký tham gia được quyền thách đấu , mỗi người đánh 1 trận , sau 3 trận nếu không loại được người ứng chiến thì phần thưởng cao nhất thuộc về người đó , trường hợp nếu đánh bại người ứng chiến , người đó phải tiếp tục chịu sự thách đấu của 3 người kế tiếp . Cứ như vậy tiếp tục đến khi tìm ra người cuối cùng để nhận giải thưởng . Trong trường hợp không ai thách đấu , người ứng chiến dĩ nhiên lấy được phần thưởng .

*Người đã thách đấu thì không thể thách đấu lại . Chỉ có thể thách đấu lại vòng sau . Người đã nhận phần thưởng thứ nhất thì không thể tham gia vòng thứ 2 và 3 . 

*Được phép sử dụng 4 loại thuốc đổi tại Ẩn Cư Cao Thủ HP .

Quy định bổ sung :

_Không dược sử dụng thuốc hồi máu khi tỷ võ ( vi phạm xử thua )

_Bắt buộc sử dụng danh hiệu phái để tỷ võ ( không được xài Đoạt Hồn Thập Ảnh hoặc Nhất Đại Cao Thủ hoặc Thần Hầu , vi phạm xử thua ) 

Trong thời gian diễn ra thi đấu :

Từ 19h đến khi kết thúc thi đấu , ngoài việc đăng kí thi đấu , GM sẽ không hỗ trợ bất cứ gì trong game nên các bạn đừng gọi . 

Không được tỷ võ trong thời gian thi đấu , vì sẽ giành lôi đài của người tham gia .

Nghe theo hướng dẫn của GM trong thời gian thi đấu ở bảng tin tức .

Mọi hành vi quậy phá hoặc can thiệp vào quá trình diễn ra thi đấu , GM có quyền block tài khoản và cấm chat tùy theo mức độ .

 

Phần Thưởng :

Top Phần Thưởng
1 Danh Hiệu Phái Cấp 10 + 50 ngân phiếu
2 Danh Hiệu Cấp 9 + 40 ngân phiếu
3 Danh Hiệu Cấp 8 + 30 ngân phiếu
Khuyến khích  15 Ngọc trai + 15 ngân phiếu 

 

Lưu Ý : Danh hiệu top 1 , 2 , 3 của môn phái , nếu không đánh đủ 2 trận sẽ không được nhận . 

 

Thách đấu Minh chủ bạch đạo , hắc đạo :

Mỗi 2 tuần đánh 1 lần lựa chọn duy nhất 1 người mạnh nhất Bạch Đạo và Hắc Đạo .

 

Qui định tham gia :

Người đạt cấp 151 trở lên ( Phản phược 7 ) sẽ được đăng ký tham gia . 

Thời gian đăng ký từ 19h đến 20h của ngày thách đấu , đăng kí tại GameMaster Event  tại Liêu Đông Hắc Đạo . 

Sau thời gian đăng ký nếu không có mặt sẽ bị loại hoặc không kịp đăng ký sẽ không có tên trong danh sách tỷ võ 

 

Hình thức thi đấu :

GameMaster được quyền chọn ngẫu nhiên 1 trong số những người đăng kí tham gia mạnh nhất để ứng chiến , và những thành viên đã đăng ký tham gia được quyền thách đấu , mỗi người đánh 1 trận , sau 10 trận nếu không loại được người ứng chiến thì phần thưởng cao nhất thuộc về người đó , trường hợp nếu đánh bại người ứng chiến , người đó phải tiếp tục chịu sự thách đấu của 10 người kế tiếp . Cứ như vậy tiếp tục đến khi tìm ra người cuối cùng để nhận giải thưởng . Trong trường hợp không ai thách đấu , người ứng chiến dĩ nhiên lấy được phần thưởng .

*Được phép sử dụng 4 loại thuốc đổi tại Ẩn Cư Cao Thủ HP .

Quy định bổ sung :

_Không được sử dụng thuốc hồi máu khi tỷ võ ( vi phạm xử thua )

_Được phép sử dụng tất cả danh hiệu cá nhân . 

_GM có quyền từ chối đăng kí thi đấu của bất cứ ai có dấu hiệu sử dụng acc noob tham gia .

Trong thời gian diễn ra thi đấu :

Từ 19h đến khi kết thúc thi đấu , ngoài việc đăng kí thi đấu , GM sẽ không hỗ trợ bất cứ gì trong game nên các bạn đừng gọi .

Tất cả các thành viên đăng kí tham gia buộc phải có mặt tại tỷ võ 8 hợp phì  . Nếu phát hiện không có mặt sẽ tước ngay tư cách tham gia .

Không được tỷ võ trong thời gian thi đấu , vì sẽ giành lôi đài của người tham gia .

Nghe theo hướng dẫn của GM trong thời gian thi đấu ở bảng tin tức .

Mọi hành vi quậy phá hoặc can thiệp vào quá trình diễn ra thi đấu , GM có quyền block tài khoản và cấm chat tùy theo mức độ .

 

Phần Thưởng : 

Top Phần Thưởng
Giành Danh Hiệu Minh Chủ Bạch Đạo 1 Danh Hiệu , 500k Kì trân các
Giành Danh Hiệu Minh Chủ Bạch Đạo 1 Danh Hiệu , 500k Kì trân các
Giải Tham Gia Khuyến khích  100k Kì trân các